Soalan KBAT Komsas Tingkatan 4

Soalan KBAT Komsas Tingkatan 4 : Sajak Gelanggang

1. Kepentingan-kepentingan hidup bersatu padu kepada sesebuah negara.

P1 Negara menjadi aman dan damai

P2 Rakyat hidup sejahtera dan harmoni

P3 Negara bertambah maju dan cemerlang

P4 Program pelancongan berjaya dan berkesan 

2. Usaha dilakukan untuk mewujudkan negara yang harmoni.

P1 Perpaduan kaum dieratkan

P2 Sikap toleransi antara kaum dipupuk

P3 Sikap cinta akan negara oleh setiap warganegara ditingkatkan.

3. Usaha-usaha pelbagai pihak untuk mempertahankan kemerdekaan negara

Pl kerajaan mengadakan kempen kesedaran semangat mempertahankan negara.

P2 ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak sejak kecil lagi

P3 media massa menyiarkan rancangan menaikkan semangat rakyat

P4 pihak sekolah mengajarkan murid-murid tentang kepentingan mempertahankan kemerdekaan negara .

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s