Peranan Negara-negara Maju Dalam Memberikan Bantuan Kepada Negara-negara Miskin Yang Menghadapi Buta Huruf Dalam Kalangan Rakyat

Peranan Negara-negara Maju Dalam Memberikan Bantuan Kepada Negara-negara Miskin Yang Menghadapi Buta Huruf Dalam Kalangan Rakyat

Pendahuluan
– negara-negara miskin tidak mampu menyediakan prasarana pendidikan yang sempurna
– rakyat tercicir dalam pendidikan
– meningkatkan bilangan rakyat yang buta huruf
– negara-negara maju wajar menghulurkan bantuan untuk membantu negara-negara ini

Idea-idea Utama
– bantuan kepakaran dan teknikal dalam bidang ilmu pengetahuan – menyediakan dana dan sukarelawan yang sanggup berkhidmat di negara terbabit – meringankan beban negara miskin
– mendirikan sekolah-sekolah sebagai prasarana untuk belajar – memperbanyak sekolah dan institusi pendidikan di kawasan pedalaman – meningkatkan mutu pendidikan di kawasan tersebut
– menyediakan biasiswa dan peluang belajar secara percuma kepada individu yang berkelayakan di negara-negara maju – golongan ini dapat berkhidmat di negara sendiri apabila tamat pengajian – dapat membantu anak bangsa sendiri
– memberikan dana khas kepada negara terbabit – mewujudkan tabung khas untuk membasmi masalah buta huruf di negara miskin
– membuat kajian dan mencari kaedah terbaik untuk menangani masalah buta huruf di negara miskin
– membekalkan buku-buku asas bacaan – diagihkan secara percuma – buku-buku tersebut perlulah memenuhi ke¬perluan dan tahap pemikiran pembaca sasaran

Penutup
– tanggungjawab sosial perlu dilaksanakan oleh semua negara maju agar kesusahan negara miskin turut terbela
– usaha ini perlu dilaksanakan secara berterusan dan konsisten

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s